(Сhinеsе рор / Рор / Jаzz) Jоаnnа Wаng (王若琳) - Соllесtiоn (11 аlbums) - 2008 - 2016, МР3, 320 kbрs


1 / 3

chinese pop / pop / jazz

Joanna Wang [王若琳] - 11 albums:

Жанр: Chinese pop / Pop / Jazz

Страна: Taiwan

Год издания: 2008 - 2016

Аудиокодек: МР3

Тип рипа: tracks

Битрейт аудио: 320 kbps

Общая продолжительность: 07:58:15

-

'Ada' Zhuang Xin Yan .......... 19 albums

'A-FU' Deng Fu Ru .............. 4 albums

'AGA' Jiang Hai Jia ............ 3 albums

'Aimee' Han Jing ............... 2 albums

'Angel' Hou Xiang Ting ......... 4 albums

'Carol' Wang Jun .............. 18 albums

'Chantal' Li Qian Tong ......... 1 albums

'Cherry' Ma Xiao Qian ......... 11 albums

'Claire' Guo Jing ............. 10 albums

'CoCo' He Jing Xuan ............ 1 albums

'Crystal' Yi Qing .............. 1 albums

'Diana' Yao Ying Ge ............ 4 albums

'Eagle' Pan Mei Chen .......... 22 albums

'Evon Low' Liu Jun Er .......... 5 albums

'FanFan' Christine Fan ........ 12 albums

'Fanny' Fan Xiao Qian .......... 1 albums

'G.E.M.' Deng Zi Qi ........... 18 albums

'Gracie' Shi Yu ................ 1 albums

'HOCC' Denise Ho .............. 19 albums

'Irene' Ye Ai Ling ............ 28 albums

'Jocelyn' Chen Ming Xi ......... 1 albums

'Kelly' Fan Zhen Zhen .......... 3 albums

'Kiya' Xu Qianya ............... 2 albums

'Kym' Jin Sha .................. 5 albums

'Lady Yu' Yu Xiao Ran .......... 1 albums

'Laney' Wu Shu Min ............ 14 albums

'Lily' Zheng Li Li ............. 1 albums

'Lisa' Li Jia .................. 1 albums

'Mika' Xiang Hui Ling .......... 8 albums

'Money' Man Li ................ 13 albums

'Nicole' Wang Ya Jie .......... 18 albums

'Nicole' Zhang Ke Er ........... 7 albums

'Phoebe' Qing Qing ............. 1 albums

'Princess Ai' Tai Ailing ....... 8 albums

'Queen' Wei Ru Yun ............. 2 albums

'Rebecca' Tong En .............. 3 albums

'Rita' Huang Xi Yuan ........... 1 albums

'Rosie' Yang Kai Lin ........... 1 albums

'Sammi Kao' Gao Sheng Mei ..... 42 albums

'Sammy' Shi Ai Min ............. 6 albums

'Sandy Lam' Lin Yi Lian ....... 63 albums

'Sara Chang' Zhang Qiang ...... 24 albums

'Saya' Zhang Hui Chun .......... 3 albums

'Shi Shi' Sun Sheng Xi ......... 2 albums

'Shirley' Xue Li ............... 8 albums

'Sinvi' Han Xiao Xun ........... 2 albums

'Snow' Jiang Xue Er ............ 4 albums

'Suen' Lin Wen Sun ............. 2 albums

'Summer' Jike Juan Yi .......... 3 albums

'Tiger' Huang Xiao Hu ......... 16 albums

'Una' Zhu Lan Lan .............. 2 albums

'Vanessa' Jin Wen Qi ........... 1 albums

'Vicki' Zhao Wei ............... 8 albums

'Vicky' Lin Wei Qi ............. 3 albums

'Waa' Wei Ru Xuan .............. 7 albums

'Windy' Du Wen Shi ............. 1 albums

'Youty' Tao Yu Yu .............. 3 albums

A Qiao ......................... 8 albums

A Ru Na ........................ 1 albums

A Si ........................... 3 albums

A Si Man ....................... 2 albums

A You Duo ...................... 1 albums

Abo ............................ 2 albums

Acha Tsendep ................... 1 albums

Achi · Gong Riga Cuo ........... 1 albums

Agnes Chan ..................... 9 albums

Ai Di .......................... 1 albums

Ai Ge .......................... 3 albums

Ai Jing ........................ 7 albums

Ai Li .......................... 1 albums

Ai Xin ......................... 3 albums

Aiko Chen ...................... 1 albums

Alice Lau ...................... 4 albums

Alima .......................... 4 albums

Aluazhuo ....................... 2 albums

Amanda Lee .................... 13 albums

Amber An ....................... 4 albums

Amber Kuo ...................... 6 albums

Amy Lim ........................ 1 albums

Angela Chang ................... 9 albums

Angela Hui ..................... 3 albums

Angelica Lee ................... 5 albums

Anita Mui ..................... 47 albums

Ann ............................ 2 albums

Ann An ......................... 4 albums

Anna Lin ...................... 61 albums

Anna Lo ........................ 1 albums

Annie Leung .................... 8 albums

Annie Yi ...................... 27 albums

Ao Du .......................... 2 albums

A-Sun .......................... 3 albums

Aya Liu ........................ 1 albums

Ba Du .......................... 2 albums

Ba Sang ........................ 2 albums

Bai Xiao ....................... 5 albums

Bai Xue ........................ 4 albums

Bai Ya Tong .................... 1 albums

Bai Yu Nuo ..................... 1 albums

Bao Bao ........................ 2 albums

Ben Xi ......................... 2 albums

Bi Na .......................... 8 albums

Bi Xia ......................... 1 albums

Bianca Wu ...................... 9 albums

Black Duck .................... 48 albums

Bondy Chiu .................... 12 albums

Butterfly ...................... 1 albums

Cai Huang Ru ................... 3 albums

Cai Jing ....................... 1 albums

Cally Kwong ................... 40 albums

Camy Tang ...................... 9 albums

Candy Lo ....................... 5 albums

Candy Wang ..................... 1 albums

Cao Fang ....................... 8 albums

Cao Fu Jia ..................... 7 albums

Cao Hui Juan ................... 1 albums

Cao Qin Fang ................... 1 albums

Cass Phang .................... 32 albums

Cecilia Cheung ................. 8 albums

Cecilia Han .................... 5 albums

Celest Chong ................... 4 albums

Celeste Syn .................... 1 albums

Ceng Li ........................ 4 albums

Chang An ...................... 14 albums

Chang SiSi ..................... 1 albums

Charlene Choi .................. 6 albums

Cheer Chen .................... 20 albums

Chen Cai Lin ................... 2 albums

Chen Guo ...................... 12 albums

Chen Hai Ling .................. 1 albums

Chen Hong ...................... 2 albums

Chen Hui Ting .................. 2 albums

Chen Jia ....................... 2 albums

Chen Jie Li .................... 1 albums

Chen Jing ...................... 2 albums

Chen Juan ...................... 1 albums

Chen Juan Er ................... 5 albums

Chen Lan ....................... 1 albums

Chen Li Li ..................... 1 albums

Chen Li Yuan ................... 2 albums

Chen Lin ....................... 5 albums

Chen Min ....................... 7 albums

Chen Ming ..................... 16 albums

Chen Ming Zhen ................ 14 albums

Chen Shu Ping .................. 8 albums

Chen Si ........................ 1 albums

Chen Si An ..................... 9 albums

Chen Si Yu ..................... 3 albums

Chen SiSi ...................... 3 albums

Chen Xi ........................ 3 albums

Chen Xiao Xia .................. 4 albums

Chen Yan Yuan .................. 1 albums

Chen Yi Ling ................... 2 albums

Chen Ying ..................... 11 albums

Cheng Bi ....................... 3 albums

Cheng Lin ...................... 6 albums

Cher Chiang .................... 1 albums

Cher Dawa ...................... 1 albums

Chiang Mei Chi ................ 14 albums

Chita Yu ....................... 1 albums

Chou Hui ...................... 10 albums

Christine Hsu ................. 12 albums

Chu Hai Chen ................... 1 albums

Chu Qing Van ................... 1 albums

Chyi Yu ....................... 25 albums

Cindy Yen ...................... 3 albums

Coco Lee ...................... 28 albums

Cookie Girls ................... 1 albums

Cui Tian Qi .................... 3 albums

Cui Zi Ge ...................... 8 albums

Cyndi Chaw .................... 21 albums

Cyndi Wang .................... 16 albums

Da Po Ma Ji .................... 2 albums

Da Qiao Xiao Qiao .............. 3 albums

Dadawa ......................... 5 albums

Dai Mei Jun .................... 7 albums

Dai Rao ........................ 4 albums

Dai Zi Qi ...................... 1 albums

Debbie Hsiao ................... 5 albums

Dedema ......................... 7 albums

Deng Tao ....................... 8 albums

Deng Xu Fang ................... 2 albums

Deserts Chang .................. 4 albums

Diana Yang .................... 20 albums

Ding Dang ...................... 8 albums

Ding Hong ...................... 1 albums

Ding Wei ....................... 3 albums

Ding Xiao Hong ................. 3 albums

Dizzy Dizzo .................... 4 albums

Dong Qin ....................... 5 albums

Dong Wen Hua ................... 9 albums

Dong Zhen ...................... 5 albums

Dongfang Hong Yan .............. 2 albums

Dream Girls .................... 3 albums

Du Yan ......................... 1 albums

Duan Mei Mei ................... 3 albums

Edell .......................... 4 albums

Eer Jia Ming ................... 5 albums

Ella Chen ...................... 3 albums

Ella Koon ...................... 5 albums

Ellen Loo ...................... 8 albums

Elly Chang ..................... 1 albums

Emma Wu ........................ 1 albums

Erika Liu ...................... 1 albums

Erma Na Ji ..................... 1 albums

Esther Liu ..................... 1 albums

Eva Chan ....................... 2 albums

Eva Liu ........................ 1 albums

Eve Ai ......................... 3 albums

eVonne Hsu ..................... 9 albums

Faith Yang ..................... 8 albums

Fan Hai Rong ................... 3 albums

Fan Tong Zhou .................. 9 albums

Fang Ji Wei ................... 16 albums

Fang Li Li ..................... 1 albums

Fang Wu ..............,......... 1 albums

Fann Wong ...................... 7 albums

Feng Chu Yin ................... 1 albums

Fengie Wang .................... 5 albums

Fifteenth Day .................. 2 albums

Fiona Sit ..................... 13 albums

Fish Leong .................... 20 albums

Fisheer Xu ..................... 3 albums

Freya Lim ...................... 6 albums

Gan Ping ....................... 1 albums

Gan Ya Dan .................... 10 albums

Ge Ge .......................... 8 albums

Genie Chuo ..................... 8 albums

Gesang Ying Ni ................. 1 albums

Gigi Leung .................... 32 albums

Gillian Chung .................. 3 albums

Gin Lee ........................ 5 albums

Gloria Tang .................... 4 albums

Gong Lin Na .................... 5 albums

Gong Yue ...................... 40 albums

Green Swallow ................. 16 albums

Gu Li Ya ....................... 1 albums

Gu Xuan ....................... 10 albums

Gu Yi .......................... 2 albums

Guan Yan Ping .................. 1 albums

Guan Yan Yi .................... 1 albums

Guo Hui Min .................... 1 albums

Guo Ling ....................... 2 albums

Guo Yan ........................ 6 albums

Guo Yan [郭宴] .................. 1 albums

Guo Yuan Yuan .................. 2 albums

Ha Bu Er ....................... 1 albums

Ha Hui ......................... 2 albums

Ha Lin ......................... 3 albums

Haburi Qiqige .................. 1 albums

Hai Su ......................... 2 albums

Han Xi ......................... 1 albums

Hang Jiao ...................... 1 albums

Hannah Kim .................... 10 albums

He Fang ........................ 5 albums

He Jie ......................... 5 albums

He Jing ........................ 6 albums

He Lu .......................... 1 albums

He Shi Zhe ..................... 1 albums

Hebe Tian ...................... 4 albums

Helen .......................... 1 albums

Hong Bai Hui ................... 8 albums

Hu Yao ......................... 1 albums

Hua Zhou ....................... 1 albums

Huang Can ...................... 1 albums

Huang Dan Dan .................. 1 albums

Huang Fei ..................... 12 albums

Huang Hong Ying ................ 8 albums

Huang Li Bing .................. 4 albums

Huang Li Yuan .................. 2 albums

Huang Qishan ................... 5 albums

Huang Shan Shan ................ 1 albums

Huang Ssu Ting ................ 19 albums

Huang Wan Ting ................. 2 albums

Huang Yali ..................... 4 albums

Huang Yun ...................... 2 albums

Huang Zi Hang .................. 1 albums

Huo Si Yu ...................... 1 albums

Isabelle Huang ................. 3 albums

Ivyan .......................... 3 albums

Jade Kwan ..................... 15 albums

Jade Liu ....................... 2 albums

Jane Huang ..................... 2 albums

Jane Zhang .................... 13 albums

Janice Vidal .................. 12 albums

Jeannie Hsieh ................. 15 albums

Jennifer Li .................... 2 albums

Jenny Chao ..................... 1 albums

Jenny Tseng ................... 43 albums

Jess Lee ....................... 3 albums

Jessie Chiang .................. 2 albums

Jessie Chung ................... 1 albums

Ji Min Jia ..................... 1 albums

Ji Wen Hui ..................... 2 albums

Jia Fei Jia Er ................ 16 albums

Jia Jia ........................ 3 albums

Jia Wen ........................ 1 albums

Jiang Lina ..................... 2 albums

Jiang Qian Ru .................. 1 albums

Jiang Ting Ting ................ 3 albums

Jiang Wei ...................... 1 albums

Jiang Xue ...................... 1 albums

Jiang Yang Zhuo Ma ............ 13 albums

Jiang Zi Ya .................... 1 albums

Jin Chi ....................... 15 albums

Jin Mei Zi ..................... 2 albums

Jing Ling ...................... 1 albums

Jinny Ng ....................... 4 albums

Joanna Wang ................... 10 albums

Jody Chiang ................... 27 albums

Joey Yung ..................... 40 albums

Joi Chua ...................... 11 albums

Jolin Tsai .................... 26 albums

Joyce Cheng .................... 4 albums

Julia Lee ..................... 11 albums

Julia Peng .................... 17 albums

Julie Su ...................... 28 albums

Kan Kan ....................... 17 albums

Kang Mu ........................ 1 albums

Karen Mok ..................... 26 albums

Kary Ng ....................... 13 albums

Kay Tse ....................... 14 albums

Keeva Mak ...................... 2 albums

Kelly Chen .................... 44 albums

Kelly Yu ....................... 1 albums

Kelsang Dawa ................... 1 albums

Kimberley Chen ................. 2 albums

Kit Chan ...................... 25 albums

Lan Lan ........................ 4 albums

Lan Qia Cuo .................... 2 albums

Landy Wen ..................... 11 albums

Lara ........................... 2 albums

Laure Shang ................... 11 albums

Lei Jia ........................ 5 albums

Lei Li ......................... 1 albums

Lei Lin ........................ 1 albums

Lei Ting [蕾亭] ................. 1 albums

Lei Ting [雷婷] ................ 35 albums

Lei Ying ....................... 1 albums

Lesley Li ...................... 5 albums

Li Bi Hua ..................... 39 albums

Li Dan Yang .................... 9 albums

Li Han Xi ...................... 5 albums

Li Jia Ge ...................... 1 albums

Li Jiang Xiao Qian ............. 4 albums

Li Ling Yu .................... 12 albums

Li Man ......................... 1 albums

Li Na ......................... 14 albums

Li Sheng ....................... 1 albums

Li Shu ......................... 1 albums

Li Shuo ....................... 12 albums

Li Si Si ....................... 1 albums

Li Xian Ji ..................... 1 albums

Li Xiao Wei .................... 2 albums

Li Xiao Yu ..................... 1 albums

Li Ya Xin ...................... 2 albums

Li Yao ......................... 1 albums

Li Yi Hui ...................... 1 albums

Li Yi Jun ..................... 43 albums

Li Yiwa ........................ 2 albums

Li Yu Er ....................... 2 albums

Li Yue Jun ..................... 2 albums

Liang Li Rong .................. 1 albums

Liang Liang .................... 1 albums

Liang Lin ...................... 4 albums

Liang Yu Rong .................. 2 albums

Liang Zi Dan ................... 2 albums

Liao Fang ...................... 1 albums

Lillian Chan ................... 5 albums

Lillian Ho ..................... 4 albums

Lily Chan ..................... 26 albums

Lily Duet ..................... 17 albums

Lin Chu Yan .................... 1 albums

Lin Hui Ping .................. 43 albums

Lin Jia Yin .................... 1 albums

Lin Ke Xin ..................... 1 albums

Lin Lin ........................ 3 albums

Lin Mei ........................ 4 albums

Lin Ping ....................... 2 albums

Lin Shan ...................... 12 albums

Lin Xia ........................ 6 albums

Lin Xiao Yan ................... 1 albums

Lin Xue ........................ 2 albums

Lin Ye ......................... 1 albums

Lin Yu Ying .................... 9 albums

Lin Zi Lu ...................... 5 albums

Lina ........................... 1 albums

Lina [李娜] ..................... 2 albums

Linda Chung .................... 5 albums

Linda Lin ...................... 1 albums

Linda Wong .................... 16 albums

Ling Lan ....................... 1 albums

Liu Chun Mei ................... 6 albums

Liu Deli ....................... 7 albums

Liu Fang ...................... 10 albums

Liu Jie ........................ 1 albums

Liu Ke Yi ...................... 1 albums

Liu Man ........................ 2 albums

Liu Rui Qi ..................... 4 albums

Liu Xiao ...................... 10 albums

Liu Xiao Xiao .................. 1 albums

Liu Xin ........................ 3 albums

Liu Yan Feifei ................. 1 albums

Liu Yue ........................ 2 albums

Liu Ziling .................... 48 albums

Liza Wang ..................... 24 albums

Long Mei ....................... 2 albums

Long Meizi ..................... 7 albums

Loulan ......................... 3 albums

Lu Jin ......................... 2 albums

Luo Er ......................... 1 albums

Luo Haiying ................... 16 albums

Luo Lin ........................ 2 albums

Luo Ning Na .................... 2 albums

Ma Xiao Jun .................... 5 albums

Ma Xiao Meng ................... 1 albums

Ma Yin Yin ..................... 1 albums

Ma Yu .......................... 1 albums

Mag Lam ........................ 6 albums

Mao A Min ..................... 11 albums

Mao Ke ......................... 3 albums

Mao Ze Shao .................... 1 albums

Matilda Tao ................... 11 albums

Mavis Fan ..................... 21 albums

May Suen ...................... 22 albums

Megan Lai ...................... 2 albums

Mei Ling ....................... 4 albums

Mei Mei ........................ 1 albums

Men Li ......................... 2 albums

Meng Lei ....................... 4 albums

Meng Nan ....................... 2 albums

Meng Ting Wei ................. 27 albums

Meng Wei ....................... 1 albums

Meng Yang ...................... 3 albums

Mi Xian ....................... 18 albums

Miao Miao ...................... 3 albums

Miao Yin Ren ................... 1 albums

Michelle Hsieh ................ 34 albums

Michelle Pan .................. 27 albums

Mindy Quah .................... 13 albums

Ming Bridges ................... 2 albums

Ming Yue ....................... 2 albums

Miriam Yeung .................. 28 albums

Miu Chu ........................ 3 albums

Mo Er Gen ...................... 2 albums

Mo Yan Lin ..................... 3 albums

Mornin Chen .................... 1 albums

Mu Zi Man ...................... 1 albums

Murong Xiao Xiao ............... 4 albums

Na Bu Qi ....................... 1 albums

Na Ying ....................... 14 albums

Nan Ni ......................... 2 albums

Nana Lee ....................... 3 albums

Naren Qiqi Ge .................. 1 albums

Nicola Tsang ................... 1 albums

Nicole Lai ..................... 2 albums

Nie Feng ....................... 2 albums

Nie Shi ........................ 1 albums

Ning Tan ....................... 2 albums

Nini Wei ....................... 1 albums

Ouyang Ming Rui ................ 1 albums

Oyun Gerile .................... 1 albums

Pan Ming Hui ................... 1 albums

Pauline Lan ................... 14 albums

Peggy Hsu ...................... 8 albums

Peng Fang ...................... 6 albums

Peng Li Li ..................... 1 albums

Peng Li Yuan .................. 28 albums

Peng Qing ...................... 6 albums

Pets Tseng ..................... 1 albums

Popu Lady ...................... 3 albums

Priscilla Chan ................ 47 albums

Prudence Liew ................. 22 albums

Qian Bai Hui .................. 16 albums

Qian Wai Zi .................... 1 albums

Qiang Wei ...................... 1 albums

Qiao Wei Yi .................... 8 albums

Qin Qin ........................ 8 albums

Qing Yao ....................... 1 albums

Qu Bi A Wu ..................... 1 albums

Qu Wanting ..................... 2 albums

Qu Xing Dolma .................. 1 albums

Qu Ying ........................ 4 albums

Rachel Liang ................... 5 albums

Re Men Ze ...................... 2 albums

Ren Jing ....................... 1 albums

Ren Ling ....................... 1 albums

Ren Xue Chen ................... 2 albums

Rene Liu ...................... 22 albums

Renée Chen ..................... 3 albums

Renjie Ling .................... 7 albums

Ribbon Ooi ..................... 1 albums

Rinchen Dolma .................. 1 albums

Rita Maria Carpio .............. 5 albums

Riva Jan ....................... 1 albums

Robynn & Kendy ................. 5 albums

Rollin Wang .................... 5 albums

Rosanne Lui .................... 8 albums

Rose Liu ....................... 1 albums

Rui Chen ...................... 29 albums

Sa Ding Ding ................... 7 albums

Sally Yeh ..................... 52 albums

Sammi Cheng ................... 55 albums

Sandee Chan ................... 16 albums

Sarah Chen .................... 36 albums

Sasha Lee ...................... 4 albums

Selina Jen ..................... 2 albums

Sha Ri Na ...................... 1 albums

Shang Yun Fei .................. 3 albums

Shao Yi Bei .................... 3 albums

Shara Lin ...................... 2 albums

Sharon Kwan .................... 2 albums

Shelly ........................ 18 albums

Shen Dan ....................... 5 albums

Shen Mei ....................... 2 albums

Sheng Yao ...................... 1 albums

Shennio Lin .................... 1 albums

Sherman Chung ................. 12 albums

Shi Mei ........................ 5 albums

Shi Yi ......................... 4 albums

Shiga Lin ...................... 4 albums

Shino Lin ..................... 10 albums

Shu Man ........................ 1 albums

Shuang Shuang .................. 1 albums

Shunza ........................ 13 albums

Si Qiong ....................... 1 albums

Silang Qu Zhen ................. 4 albums

Siqin Gaoli .................... 6 albums

Siqin Gerile ................... 3 albums

Siriguleng ..................... 1 albums

Situ Lan Fang .................. 6 albums

Soinam Wangmo .................. 2 albums

Song Zu Ying .................. 23 albums

Soo Wincci ..................... 1 albums

Sophia Wang .................... 2 albums

Sophie ......................... 1 albums

Sophie Chen .................... 1 albums

Stella Chang .................. 30 albums

Stephanie Ho ................... 1 albums

Stephy Tang .................... 8 albums

Su Man ......................... 5 albums

Su Wei ......................... 3 albums

Su Xi Yang ..................... 1 albums

Su Yun ........................ 11 albums

Sule Ya Qiqige ................. 3 albums

Sun Lu ........................ 48 albums

Sun Yan ........................ 2 albums

Sun Yu Xi ...................... 1 albums

Sun Zi Qing .................... 1 albums

Sylvia Chang ................... 9 albums

Ta Lin ......................... 1 albums

Tan Jing ...................... 11 albums

Tan Wei Wei .................... 8 albums

Tan Yan ........................ 8 albums

Tang Can ....................... 8 albums

Tang Li Wen .................... 1 albums

Tang Qian ...................... 1 albums

Tang Yi ........................ 3 albums

Tanya Chua .................... 18 albums

Tao Ge Si ...................... 1 albums

Tao Lin Zhu .................... 5 albums

Tao Ying ....................... 1 albums

Tarcy Su ...................... 24 albums

Teresa Cheung ................. 20 albums

Teresa Lee ..................... 1 albums

Teresa Teng ................... 71 albums

Terri Kwan ..................... 1 albums

The Goddess .................... 5 albums

Thinko Wong .................... 1 albums

Tian Wei Ying .................. 3 albums

Tian Zhen ..................... 14 albums

Tie Yang ....................... 1 albums

Tien Du ........................ 1 albums

Tong CoCo ...................... 3 albums

Tong Fei ....................... 4 albums

Tong Jia Lin Lin ............... 1 albums

Tong Li ....................... 69 albums

Tracy Huang ................... 49 albums

Tsai Chin ..................... 73 albums

Tu Yi Jia ...................... 1 albums

Valen Hsu ..................... 27 albums

Venus Yiu ...................... 2 albums

Vera ........................... 1 albums

Vincy Chan .................... 20 albums

Vivian Chan .................... 2 albums

Vivian Chow ................... 24 albums

Vivian Hsu .................... 13 albums

Viviana Lo ..................... 1 albums

Von Lee ........................ 1 albums

Wan Fang ...................... 24 albums

Wan Xin ........................ 1 albums

Wang Dan ....................... 1 albums

Wang Er Ni ..................... 3 albums

Wang Hai Lun ................... 1 albums

Wang Huan ...................... 2 albums

Wang Lei ....................... 1 albums

Wang Li Da ..................... 2 albums

Wang Mu ........................ 3 albums

Wang Rui Xia .................. 19 albums

Wang Shan Shan ................. 1 albums

Wang Shuang .................... 2 albums

Wang Wei Qiao .................. 1 albums

Wang Xin Ya .................... 4 albums

Wang Yi Xin .................... 2 albums

Wang Yun Chan .................. 4 albums

Wang Yun Yi .................... 1 albums

Wang Zheng ..................... 5 albums

Wang Zi ........................ 1 albums

Wei Hai Xia .................... 1 albums

Wei Jia ........................ 2 albums

Wei Jia Qing ................... 2 albums

Wei Wei ........................ 5 albums

Wei Xin Yu ..................... 2 albums

Wei Yu Nuo ..................... 1 albums

Wen Jing ....................... 2 albums

Wen Jing Ning .................. 2 albums

Wen Wen ........................ 2 albums

Winnie Ho ...................... 1 albums

Winnie Hsin ................... 20 albums

Wu Hong Fei .................... 1 albums

Wu Ma .......................... 1 albums

Wu Mo Chou ..................... 2 albums

Wu Xiao Na ..................... 1 albums

Wu Ying Zi ..................... 1 albums

Wu Zi Han ...................... 3 albums

Wuladuoen ...................... 1 albums

Wulan Tuoya ................... 19 albums

Wulan Tuya ..................... 7 albums

Wulan Xue Rong ................. 1 albums

Xia Lan ........................ 1 albums

Xia Wan An ..................... 1 albums

Xian Zi ........................ 5 albums

Xiang Li ....................... 2 albums

Xiao Dan ....................... 3 albums

Xiao Hua ...................... 10 albums

Xiao Juan ..................... 10 albums

Xiao Li ........................ 1 albums

Xiao Xiao ...................... 2 albums

Xiao Yao ....................... 1 albums

Xiao Yue ....................... 9 albums

Xiao Yue & Zhang Jia ........... 1 albums

Xie Chun Hua ................... 1 albums

Xie Han Lu ..................... 5 albums

Xie Yu Xin ..................... 5 albums

Xin Boa ........................ 3 albums

Xin Xin ........................ 3 albums

Xin Yu ......................... 6 albums

Xiong Xiao Wen ................. 1 albums

Xu Hai Xing .................... 2 albums

Xu Jia Hui ..................... 5 albums

Xu Jia Ying .................... 7 albums

Xu Lan Lan ..................... 7 albums

Xu Mei Lan ..................... 2 albums

Xu Qian Hui .................... 1 albums

Xu Xiaoju ...................... 2 albums

Xuan Xuan ...................... 1 albums

Xue Er ......................... 3 albums

Xue Ling ....................... 1 albums

Xue Mei ........................ 1 albums

Xue Wu Ying .................... 1 albums

Ya Dan ......................... 1 albums

Yang Cuo Kexiu ................. 2 albums

Yang Jin ....................... 3 albums

Yang Jin Lanze ................. 4 albums

Yang Jing ...................... 5 albums

Yang Man ...................... 16 albums

Yang Man Li ................... 16 albums

Yang Quan ...................... 2 albums

Yang Xiao ...................... 1 albums

Yang Xiao Lin .................. 6 albums

Yang Ya Xin .................... 1 albums

Yang Yang ...................... 1 albums

Yang Yin Yin ................... 5 albums

Yang Yu Ying .................. 20 albums

Yang Yun Yan ................... 1 albums

Yang Zhuqing ................... 3 albums

Yang Zi ........................ 1 albums

Yao Beina ...................... 4 albums

Yao Si Ting ................... 13 albums

Yao Xi ......................... 2 albums

Ye Fan ......................... 2 albums

Yee Ling ...................... 32 albums

Yeh Huan ....................... 9 albums

Yi Fan ......................... 4 albums

Yico ........................... 4 albums

Yin Xia ....................... 11 albums

Yin Xiu Mei ................... 16 albums

Yin Zi Yue ..................... 1 albums

Ying Zi ........................ 1 albums

Yisa Yu ........................ 6 albums

Yise Loo ....................... 3 albums

Yoyo Sham ...................... 2 albums

Yu Fei ......................... 2 albums

Yu Ping ........................ 1 albums

Yuan Dong Fang ................. 1 albums

Yuan Jie Qiong ................. 1 albums

Yuan Zhe ....................... 1 albums

Yue Wei ........................ 1 albums

Yuki Hsu ....................... 8 albums

Yuki Lovey ..................... 2 albums

Yumiko Cheng ................... 2 albums

Yun Duo ........................ 4 albums

Yun Fei Fei .................... 9 albums

Yvonne Hsieh ................... 1 albums

Zang Ning Zi ................... 1 albums

Zeng Shuqin .................... 9 albums

Zhang Dong Ling ................ 4 albums

Zhang Meng Ting ................ 1 albums

Zhang Nai Yun .................. 1 albums

Zhang Qiong .................... 3 albums

Zhang Rong Rong ................ 9 albums

Zhang Rui ...................... 2 albums

Zhang Wei ...................... 3 albums

Zhang Wei Jia ................. 18 albums

Zhang Wen Jun .................. 1 albums

Zhang Xiu Qing ................ 21 albums

Zhang Ye ...................... 13 albums

Zhang Yun Jing ................. 5 albums

Zhao Fei Er .................... 1 albums

Zheng Xuan Juan ................ 1 albums

Zheng Yang ..................... 3 albums

Zheng Ying Fen ................. 1 albums

Zhou Hong ..................... 21 albums

Zhou Lu ........................ 1 albums

Zhou Mei Li .................... 1 albums

Zhou Qian Yi ................... 1 albums

Zhou Wei ....................... 1 albums

Zhou Xuan ...................... 2 albums

Zhou Xun ....................... 2 albums

Zhou Yan Hong ................. 12 albums

Zhou Zi Han ................... 10 albums

Zhou Zi Yan .................... 1 albums

Zhu Hai Jun .................... 3 albums

Zhu Ling ....................... 1 albums

Zou Zi Bei ..................... 2 albums

Zu Hai ......................... 4 albums

view_headline Содержимое торрента

folderJоаnnа Wаng
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/mp3tag.m3u (117 B)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/mp3tag.m3u (117 B)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/mp3tag.m3u (123 B)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/mp3tag.m3u (237 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/mp3tag.m3u (267 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/mp3tag.m3u (290 B)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/mp3tag.m3u (313 B)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/mp3tag.m3u (367 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/playlist.m3u (391 B)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/playlist.m3u (459 B)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/playlist.m3u (490 B)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/tracklist.txt (521 B)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/playlist.m3u (528 B)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/playlist.m3u (564 B)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/tracklist.txt (582 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/tracklist.txt (592 B)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/tracklist.txt (901 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/tracklist.txt (908 B)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/tracklist.txt (912 B)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/tracklist.txt (1.0 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/tracklist.txt (1.1 kB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/tracklist.txt (1.1 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/tracklist.txt (1.3 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/tracklist.txt (1.3 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/tracklist.txt (1.4 kB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/tracklist.txt (1.4 kB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/cover.jpg (64 kB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/cover.jpg (64 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/cover.jpg (68 kB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/cover.jpg (102 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/cover.jpg (121 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/cover.jpg (121 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/cover.jpg (123 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/cover.jpg (129 kB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/cover.jpg (156 kB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/cover.jpg (169 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/cover.jpg (176 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/cover.jpg (194 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/cover.jpg (239 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/01 - Kungfu Sound Bite.mp3 (378 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/08 - Liquified Cheese.mp3 (635 kB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/01 - Galaxy Prologue.mp3 (1.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/01 - The Tale Begins.mp3 (1.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/08 - Meteor One (Inside the Mind of a Wrestling Fanatic).mp3 (1.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/10 - Intermission (Looney Galop).mp3 (1.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/06 - When You Dream in Technicolor (Instrumental).mp3 (1.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/04 - Whip Out the Shampoo.mp3 (2.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/06 - Picnicktown.mp3 (2.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/07 - We Just Won't Know.mp3 (3.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/15 - I'm Fucked!.mp3 (3.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/10 - Frolicktown.mp3 (3.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/17 - Mom and Dad Don't Understand.mp3 (4.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/09 - Ain't She Sweet.mp3 (4.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/04 - Scary Cousins.mp3 (4.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/12 - Now We're Together Forever and Always.mp3 (4.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/06 - The Scientific Method.mp3 (4.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/15 - Chitterchat (Tv Theme).mp3 (4.7 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/02 - Isn't It Exciting.mp3 (4.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/10 - The Chicken Circus (Instrumental).mp3 (4.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/04 - Plotting Revenge.mp3 (4.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/14 - The Cult Leader.mp3 (4.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/12 - The Rabbit Chase  Garden Party on Mars.mp3 (4.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/01 - The Adventures of Bernie the Schoolboy.mp3 (4.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/13 - Everything Anything.mp3 (4.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/03 - Chitterchat.mp3 (5.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/12 - The Revenge of the Farm Animals.mp3 (5.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/16 - The Chicken Circus (Crash Detour Into the Chip Galaxy).mp3 (5.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/11 - Chitterchat (Reprise).mp3 (5.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/07 - Remote Control.mp3 (5.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/14 - Spanish Flea.mp3 (5.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/04 - The Antagonist.mp3 (5.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/02 - When I Nod.mp3 (5.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/05 - Evil Nerd Theme.mp3 (5.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/07 - How I Feel About Businessmen.mp3 (5.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/03 - Truckin' Everyday.mp3 (5.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/11 - I Don't Give a Hoot.mp3 (5.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/13 - An Audience with the King.mp3 (5.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/08 - Man.mp3 (5.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/06 - Only Child.mp3 (5.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/14 - Galaxy Crisis.mp3 (5.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/10 - Rose Rose I Love You.mp3 (6.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/02 - Coins.mp3 (6.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/02 - Apathy.mp3 (6.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/05 - Feet.mp3 (6.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/10 - Rose Rose I Love You.mp3 (6.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/05 - Night Shanghai.mp3 (6.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/09 - I Blame It on You.mp3 (6.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/13 - Run Away From Home!.mp3 (6.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/07 - Teenager Statement.mp3 (6.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/08 - The Bug.mp3 (6.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/15 - Liar.mp3 (6.7 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/03 - Pressure's on Me (Space Saloon Theme).mp3 (6.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/10 - I Knew It, I Swear!.mp3 (6.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/12 - Meanest Kids in Town.mp3 (7.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/05 - The Fool.mp3 (7.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/02 - I Guess I’m Paranoid.mp3 (7.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/11 - I Guess I'm Paranoid.mp3 (7.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/10 - What Is a Youth.mp3 (7.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/11 - You and Me.mp3 (7.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/01 - Raindrops Keep Falling on My Head.mp3 (7.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Galaxy Crisis - The Strangest Midnight Broadcast (2013)/09 - Enlightenment.mp3 (7.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/11 - You Only Live Twice.mp3 (7.6 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/05 - Nobody’s a Nun.mp3 (7.7 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/01 - Times of Your Life.mp3 (7.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/02 - Lost in Paradise.mp3 (7.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/11 - When You Dream in Technicolor.mp3 (7.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/06 - Times of Your Life.mp3 (7.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/02 - His Remedy.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/05 - Lemon Tree.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/02 - There You Happy.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/02 - Forgotten Times.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/05 - Lemon Tree.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/12 - This Precious Night.mp3 (8.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/04 - His Remedy.mp3 (8.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/03 - Times of Your Life.mp3 (8.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/03 - My Belly Really Aches.mp3 (8.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/14 - His Remedy.mp3 (8.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/03 - 50 Ways to Leave Your Lover.mp3 (8.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adventures of Bernie the Schoolboy (2011)/13 - The Adventure Comes to An End.mp3 (8.2 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/13 - If I Had Words.mp3 (8.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/03 - The Things We Do for Love.mp3 (8.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/03 - Longing for Romance.mp3 (8.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/09 - The Art of Bullying.mp3 (8.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/08 - The Greatest Stink.mp3 (8.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/01 - Let's Start From Here.mp3 (8.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/01 - Repay.mp3 (8.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/01 - Labyrinth.mp3 (8.8 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/12 - New York State of Mind.mp3 (8.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/07 - Inside the Mind of a Chicken.mp3 (8.9 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/01 - Adult Crap.mp3 (9.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/12 - Palpitation.mp3 (9.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/09 - Palpitation.mp3 (9.0 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/05 - My Love.mp3 (9.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/05 - My Love.mp3 (9.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/09 - Wild World (Acoustic).mp3 (9.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/06 - Dirty Work.mp3 (9.1 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/04 - Wild World.mp3 (9.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/07 - Stay.mp3 (9.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/09 - Maybe Some Other Time.mp3 (9.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/02 - Maybe Some Other Time.mp3 (9.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/09 - Maybe Some Other Time (Chinese Version).mp3 (9.3 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/02 - Maybe Some Other Time.mp3 (9.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/10 - Stay (Acoustic).mp3 (9.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/01 - Tikiville.mp3 (9.4 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/08 - Tikiville (Chinese Version).mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/10 - Now.mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/07 - Tikiville.mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/01 - Tikiville.mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/04 - Bada Bada.mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/03 - Now.mp3 (9.5 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/09 - Stages of Flying.mp3 (9.7 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/17 - Just the Two of Us (New).mp3 (9.7 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/18 - Pick of the Litter.mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/03 - The Dream Chaser.mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/08 - Aubrey.mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/06 - Moon River.mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/06 - Aubrey.mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/16 - Can't Take My Eyes Off You (New).mp3 (10 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/08 - Love From Once Upon a Time.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/01 - Alice in Wonderland.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/08 - You'Ve Got a Friend (Acoustic).mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/06 - The Best Mistake L'Ve Ever Made.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/03 - Three Dinners.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD1 (2011)/02 - You'Ve Got a Friend.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 Pre (2008)/04 - We'Ve Only Just Begun.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/04 - The Scent of Roses.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/07 - Pure Imagination.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/16 - Senile Rock.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/05 - Lost Taipei.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/02 - Intimate Love.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Midnight Cinema (2014)/09 - In the Mood for Love.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/04 - A Mind.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/04 - One Kind of Idea.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/08 - For No Reason.mp3 (11 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/06 - Even If We Did.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - House of Bullies (2016)/05 - The Rightful Heir.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/13 - Even If We Did.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/05 - For No Reason.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Things We Do for Love 2CD/Joanna Wang - The Things We Do for Love CD2 (2011)/04 - Waiting a Lifetime.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - The Adult Storybook (2009)/10 - I’m Pathetic Enough.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/15 - I'm Pathetic Enough.mp3 (12 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/07 - I Love You.mp3 (13 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Bob Music (2015)/16 - Simply Nothing You Can Do.mp3 (13 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 (2009)/03 - Vincent.mp3 (13 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Joanna & 王若琳 - The Adult Storybook (2009)/07 - Vincent.mp3 (13 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/03 - As Love Begins to Mend.mp3 (14 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD2 (2008)/04 - Because You Love Me.mp3 (14 MB)
 attach_fileJoanna Wang - Start from Here 2CD/Joanna Wang - Start from Here CD1 (2008)/11 - True.mp3 (15 MB)

chat_bubble_outline Комментарии

Спасибо, будем качать у вас.

Неплохо! Пока на уровне первого сезона. Ждём-с дальше...

Спасибо за новые серии!

Суперски!
Огромное спасибо!

а вторая серия то откуда?

ух ты ничтяк, даже не ожидал !!!!

IronUltra писал(а):

Mariks26 писал(а):
а вторая серия то откуда?
Сегодня 2 серии и показали.
а завтра тоже 2 будет?

да, отличное кино.... герой стал жестче, но не на столько чтобы не реагировать на паранойю....
и что герой нашел в этой родионовой.....режиссер не мог более харизматическую персону найти...

Lexus2210 писал(а):

да, отличное кино.... герой стал жестче, но не на столько чтобы не реагировать на паранойю....
и что герой нашел в этой родионовой.....режиссер не мог более харизматическую персону найти...
Что-то вроде Мордюковой в фильме "Председатель"?

А в HD стоит ждать?

СПАСИБО огромное!

Спасибо

Вот и второй сезон дождались. Первый понравился. Спасибо за раздачу!

Первая серия не понравилась. Бред. Сочетание несочетаемого.

Огромное спасибо!

По-моему круто, только вот конец 2-ой серии немножко какой-то надуманный... В первом сезоне же четко показали, что без вариантов...

а где 3-4 серии ?

Когда 3-4?

Все ждем 3-4!

ШИКАРНО!. ПОДПИСКА! ПРИЛУЧНЫЙ - КРАСАВЧИК!
Теперь бы набраться терпения и разом сериал глянуть)

IronUltra писал(а):

+3-4.
раздача будет обновляться примерно 21:00 по МСК, кто хочет раньше может найти но в худшем качестве.
раньше нахожу в 1080

Мажор 2 сезон также хорошо смотрится как и Мажор 1 сезон. Но лучше, если была бы в этом сериале музыка российских музыкантов вместо зарубежной музыки.

Дождался..судя по первым кадрам(успел глянуть минут 10-15)...юмор главного героя на месте. так что думаю, что будет нормальное зрелище. одно не понравилось..Прилучный раскабанел:(

Здорово! когда 5-6 серия?

Не знаю...Может первый сезон подзабылся,но на мой взгляд,новая эпопея послабее будет.

Блин, да что за напасть такая. Хвид и в АС3, ну нафига?
Релизеры блин, кодировать лень в МР3, или просто не умеют.

Когда примерно добавляют серии в раздачу?++

благодарю подписка

Когда 5-6 будет ? Уже б пора....

Даже в 1080 давно уже есть 5, 6 серия

Mariks26 писал(а):

Даже в 1080 давно уже есть 5, 6 серия
напиши где?!

Old Teaser писал(а):

Дождался..судя по первым кадрам(успел глянуть минут 10-15)...юмор главного героя на месте. так что думаю, что будет нормальное зрелище. одно не понравилось..Прилучный раскабанел:(
+1000 еще и загар такой..после тюрьмы))))

Ждемс 5-6 серию) Скоро уже по телеку показывать будут)

pipitoboy писал(а):

Mariks26 писал(а):
Даже в 1080 давно уже есть 5, 6 серия
напиши где?!
в лс

когда уже 5 и 6?

Спасибо!Всё Гууд IronUltra писал(а):

5-6
была небольшая задержка, т.к. у меня тоже есть свои дела.

забираю всё
респект

Новый сезон приключений Бревна и Его Друзей! Подписка!

Спасибо!

Как вам сериал?

подписка

ибо поцелует руку раздающему такую радость спс

+ я

Может есть у кого - нибудь русские субтитры? Отзовитесь

Спасиб, конечно, но сабы на английском только я не смог найти?

Jozefusdomine
возможно у вас устаревший плеер.

когда в 1080 появится?

Спасибо

сериал пушка

Ждём продолжения...)+

спасибо большое, ждала когда же на рутрекере выложат))

ссылка с оценкой кинопоиска не на тот сериал ведет

Дуглас Адамс?

Да, старик Адамс.
Вторая попытка сделать сериал. Судя по первой серии, всё очень весело.

Смотреть этот сериал - себя не уважать. Глупость...

Редкостный бред... После английского сериала, особенно редкостный.

meykasahara писал(а):

Редкостный бред... После английского сериала, особенно редкостный.
После какого аглийского сериала?

А Гарри Потер что там делает
???Шеменкова писал(а):

Потер???

Цитата:Реклама: Присутствует звуковая
Т временная

shop-2 писал(а):

После какого аглийского сериала?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3985039

Оу, да!
Адамс как всегда оригинален - и это супер!
А музыка от Кристобала моментально накидывает налет от "Утопии", а желтый пиджак с карманами ну прям английский акцент от Доктора Кто, ну и да - Элайджа тоже прекрасен.
Очень понравилось.

сериал забавный и его вполне можно было бы смотреть.. Но я не смог преодолеть даже первую серию, - из-за, собственно , самого Дирка Джентли, он просто ужасен, ладно бы просто непохож на книжного ( а он непохож абсолютно ), но кривляния этого актера невыносимы.
Денни де Вито - вот отличный кастинг.

Уже появилась третья серия в альтернативной русской раздаче.
Но с нетерпением жду на английском. В оригинале фильмы лучше всего смотрятся, лучше передают содержание изначально заложенное авторами.
Книгу не читал и старую версию этого сериала не смотрел, возможно именно поэтому получил удовольствие от просмотра.
Сериал легкий, комедийный и есть в нем "holistic" изюминка, которая вовсе преображает и даже выводит на иной уровень.
Скорее бы третью серию на английском...)

Думал, подожду ноу инстал, обновляю страницу, уже есть! Спасибо тебе, добрый человек!

Оперативно! Долгих лет жизни тебе, PossibleWorlds!

PossibleWorlds
Извините за оффтоп, но как решить данную проблему https://gyazo.com/c6b0a6d72997a74238b40bcaf479557d переустановка не помогает
И, огромное спасибо за No Install
Проблема началась после установки плагинов Ohmforce - Ohmicide и All Pack Plugin Alliance

Lucian666
Хороший релиз, спасибо !
п.с.
На демонах , den, копейку клянчит на свои озвучки, видимо после этой раздачи, бабло пойдет ему косяком

еееееее митла

Клипы новые пошли. Уже два новых есть. Вроде как каждые два часа будут публиковать по одному клипу
https://www.youtube.com/watch?v=ZChXK2rdr9M

Чтож... по-крайней мере, группе удалось слепить идеально цельный альбом. В котором все до единой песни объединены полным отсутствием вменяемых идей, расползающимися в разные стороны неуклюже слепленными ритмами, невнятными соло и абсолютно несуществующим вдохновением! Пожалуй, новый альбом еще хуже предыдущего. Как жаль...

Было бы неплохо сделать раздачу "Слова и Дела" в аудио-формате, как, например, выступления Андрея Фурсова или Валерия Катасонова. А так придётся самому конвертировать...

Технические файлы необходимо из раздачи убрать,
далее - перезалить торрент
Как перезалить Торрент Файл

Цитата:На исправление релизеру дается 14 дней. Если за это время исправления не были внесены, то раздача автоматически удаляется из базы данных.
Пожалуйста, после внесенных исправлений, напишите в ЛС модератору, который переносил тему, или любому модератору раздела, который онлайн.
Внимание! О разделе "Тестовый форум"

А это, часочком, не виниловый рип с ваты? Ссылка на кобуз лосслесс показывает, а на вате винил-рип как раз с таким размером...

# сомнительно
Недостоверная ссылка на происхождение официального релиза.
Правила оформления релизов для многоканальной и cтерео Hi-Res музыки.

Естественно вминил-рип, да еще довольно некачественный. Даже на линейке инфра-низ сильно вибрирует и мешает восприятию.

упс…

НОРМАЛЬНО МУЖИК ВЕЩАЕТ...ПРОСТО И ПОНЯТНО,МЕСТАМИ ДАЖЕ С ЮМОРОМ....НЕ ТО ЧТО ЭТИ ПОЛИТИКАНЫ.

Спасибо!

Блин, я просто поражаюсь! Каким это талантом, умом, какой фантазией надо обладать, чтоб насочинять так много всего совсем не дурного?!

Не качается, треккер не подключается к пирам уже больше суток=( у меня вообще такое впервые

Lemon75 писал(а):

Блин, я просто поражаюсь! Каким это талантом, умом, какой фантазией надо обладать, чтоб насочинять так много всего совсем не дурного?!
Мне его книги нравятся, однако, такая плодовитость вызывает определенные сомнения. Уже давно и упорно ходят слухи, что на него трудится целая бригада лит. негров.

nessyhlv писал(а):на него трудится целая бригада лит. негров.
Он уже почил в бозе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0...0%B2%D0%B8%D1%87

nessyhlv писал(а):

Уже давно и упорно ходят слухи, что на него трудится целая бригада лит. негров.
"Еще раньше, в 1998-м, корреспондент некоей столичной газеты устроился "негром" в издательство "Олимп", где подрядился работать "под Незнанского", а затем тиснул об этом свои впечатления на целую полосу, сопроводив их копией заключенного с ним договора. Ни издательство, ни тем более сам писатель, давно проживавший в Германии, на это никак не прореагировали. Наверное, факты были слишком очевидны, чтобы их можно было оспаривать.
Два года назад закончилось восьмилетнее судебное разбирательство относительно авторства романов "Красная площадь" и "Журналист для Брежнева", вышедших в США в начале 1980-х под именами Э.Тополя и Ф.Незнанского. Суд установил, что Незнанский "не имел к этим книгам совершенно никакого отношения", рассказывает Эдуард Тополь.
- Незнанский - это факт известный, - комментирует Полина Дашкова. - Для меня чтение его романов было своего рода игрой: угадай, кто какой отрывок писал. Как-то я обратила внимание, что некоторые сцены писала женщина, причем очень талантливая..."

У меня есть все книги Ф.Незнанского в электронном виде за исключением книги Записки следователя.Кому это интересно пишите в лс.Сообщу как скачать.

LAA608891 писал(а):

ТОРРЕНТ ОБНОВЛЕН 01.11.16.
Возвращение Турецкого
29. Близкий свет
Господин адвокат
24. Горячий лёд
Марш Турецкого
092. Деликатное поручение
099. Алмазный маршрут
102. Дурная слава
122. Алмазная королева
ооо мои книжечки пошли в раздачу)))

LAA608891 писал(а):

Artёmkin писал(а):...ооо мои книжечки пошли в раздачу)))
А что такой маленький "вброс" на Флибусту? Иль там есть какой-никакой рейтинг? Меня интересует -   author: CTAIEP? Ваш ник? А где тогда заявленные?:
- Серия Непобедимый
- Серия Возвращение Турецкого
08. По закону «Триады»
26. Ловушка для Чёрного Рейдера
27. Сезон охоты на коллекционеров
30. Имя убийцы
31. Модельный дом
32. Тигровая шкура, или Пробуждение Грязнова
33. Место преступления
34. Клуб неверных мужчин
35. Стрельба по «Радуге»
36. Побег с оборотнем
- Серия Господин адвокат
21. Кандидат на убийство
26. Профессиональный свидетель
- Серия Марш Турецкого
074. Прощай, генерал… Прости!
082. Рекламная любовь
093. Чужие деньги
095. Петербургское «дело»
113. Чёрная ночь Назрани
123. Тополиный пух
ТОРРЕНТ ОБНОВЛЕН 05.11.16.
Возвращение Турецкого
28. Игры для взрослых
Господин адвокат
20. Золотой омут
28. Запоздалый приговор
Про флибусту не знаю,но я покупал 35 книг,которых не было в инете и их сам лично сканил и искал человека который переведет в электронный вид.А ник стажер,это ник человека с этого сайта

LAA608891 писал(а):

ArtёmkinArtёmkin писал(а):
У меня есть все книги Ф.Незнанского в электронном виде за исключением книги Записки следователя.Кому это интересно пишите в лс.Сообщу как скачать.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=71636193#71636193
И что? Мне надо скачать Ваши опусы, которые и не Ваши? Флаг в руки!
Еще раз говорю я покупал книги,сканил их,искал человека,который переведет в электронный вид.Опусы?Хм..говорите опусы,а добавляете их в раздачу, это как миниум странно выглядит. Окей,делайте так как считаете нужным)

Очень приятный альбом. Спасибо.

да! лучший перевод, наконец-то)

спасибо

Ура! Стойко ждала этот перевод))
Спасибо!

То самое, ура. Буду ждать новые серии.
Сделайте рассписание выхода серий от NOVA. Было бы здорово следить за этим.

Подписко.

Ура, ура, ура!!! Наконец-то самый лучший и самый любимый перевод)))
Спасибо!))

спасибо

Ура !

лучшая и любимая озвучка, спасибо!

Спасибо за релиз!

Спасибо огромное

когда ждать четвертую серию? Автор, подскажи где релизы новафильма отслеживать, раньше с их сайта качал, а теперь нет там новых серий...

Le Royal писал(а):

где релизы новафильма отслеживать, раньше с их сайта качал, а теперь нет там новых серий...
Теперь они на сайте НьюСтудио.

подписка

(NewStudio и NovaFiLM) это одно и тоже?

вован6233 писал(а):

(NewStudio и NovaFiLM) это одно и тоже?
сначала был NovaFiLM, потом они объединились с NewStudio, голоса те же, что сначала были в дубляже от Рен-ТВ, а потом в переводе от NovaFiLM

Лучший квест последнего десятелетия!!!!!

optic27
ОООООО... первый пошёл! А чей перевод? Вюсал Мамедов, вроде обещал к концу недели только выдать перевод...

Ура....спасибо огромное!

ОО!! Дождалась... Спасибо!

Ukraine50
теперь переводом занимается группа Нади Умут

IvanS66
Вюсал Мамедов будет продолжать перевод тоже в своей группе.

ХД - это все замечательно, но как насчет *палехче* ?

optic27 спасибо!

optic27 Спасибо! Жена будет счастлива.

optic27 писал(а):

+ ОСКОЛКИ 73 серия
Большое спасибо! Все бы раздачи в таком качестве!

От всего сердца благодарна Вам ! Первая серия замечательная! "Осколки" - для меня-самый интересный сериал,и актеры на высоте! Rasma Pāvuls-Pāvuliņa,Riga,Latvija.

что-то опять всё застопорилось.. Тишина

optic27 спасибо за 74-ю, и опять НеТишина и все поехало!

Большое спасибо!

DLeonidSF
Да... да .. )))
И мы этому очень рады!!!!
спасибо!

optic27 спасибо за 2 новые серии!

optic27
ОГО! Спасибо!!

optic27 спасибо за 77 серию!

Сколько серий в 3 сезоне?

optic27 писал(а):

skeptic83 писал(а):
Сколько серий в 3 сезоне?
В понедельник 31/10 будет семь
значит 7 серий и сериал закончится?

skeptic83 особенность турецких сериалов в том, что никто не сможет сказать заранее сколько будет серий. Это зависит от огромного количества факторов, но самым главным является РЕЙТИНГ. По-этому на Ваш вопрос, при всем желании, никто не сможет ответить.

optic27 спасибо за 7 (78) серию!

optic27
Спасибо !!!

Спасибо-очень ждём!!!

Мама ждет. а точнее требует продолжения. Когда 8 серия?

hitmanjudy
Ваша мама смотрит 2 сезон и сразу 3-й сезон? Это как эту кашу можно соединить?
Я когда работаю над субтитрами... иногда приходится с конца начинать... и то неудобство в хронологии сюжета... а тут целыми сезонами месят.... сорри, конечно...

Ukraine50 писал(а):

hitmanjudy
Ваша мама смотрит 2 сезон и сразу 3-й сезон? Это как эту кашу можно соединить?
Я когда работаю над субтитрами... иногда приходится с конца начинать... и то неудобство в хронологии сюжета... а тут целыми сезонами месят.... сорри, конечно...
К сожалению или к счастью но она уже смотрит третий, так второй ждать концовки уже нет смысла и сил.

8 серия когда?
8 серию похожу забросили.

optic27
Отлично! Спасибо!!!

optic27 писал(а):

+79
Спасибо. Скажите как часто выкладка с переводом. Чтобы вас не мучить.

optic27 спасибо за 79-ю серию!

HUD Dashboard Cockpit будуть?

Спасибо за подборку, но она не полная. По крайней мере я знаю еще одно произведение не упомянутое в списке: "Рыцарь Шат о Дор". Нигде не могу найти в сети. Что будем делать?

Тут еще не хватает как минимум 18 произведений, учитывая то, что написано на сайте автора

У меня десятка два в бумаге где-то лежит.Сканера и времени нет.

Последовательность книг серии Таран:
ТАРАН I ТАРАН
ТАРАН II ВИСТ В ТЕМНУЮ
ТАРАН III ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА
ТАРАН IV ЛОМОВОЙ КАЙФ
ТАРАН V БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
ТАРАН VI БЕЙ В КОСТЬ
ТАРАН VII ЗАКОН РУКОПАШНОГО БОЯ
ТАРАН VIII АФГАНСКИЙ КЕГЕЛЬБАН

Стоит заметить, что серия страшилки не только с иллюстрациями, но и вычитана, старые файлы без иллюстраций были в ужасном качестве...

Кстати, даже яндекс не знает повесть Влодавца "Утро кровавой росы" напечатанной в журнале "Советский воин", если я не ошибаюсь - в 1992 году.

В своё время зачитывался !!! По мне - так лучшие российские боевики !!!

а есть аудиокниги этого автора?

Дорогие друзья. Нашел в потрепаном бумажном варианте Приговоренный и Змеиный клубок. Начинаю сканирование. Времени свободного немного, думаю к майским праздникам управлюсь. Потом надеюсь перегоню раздающему и он обновит раздачу.

maev.e писал(а):

Дорогие друзья. Нашел в потрепаном бумажном варианте Приговоренный и Змеиный клубок. Начинаю сканирование. Времени свободного немного, думаю к майским праздникам управлюсь. Потом надеюсь перегоню раздающему и он обновит раздачу.
Здравствуйте! Как у вас сканирование продвигается? ))
Особенно интересует Змеиный клубок ))))
Буду ооочень благодарен за эту книгу!

У Влодавца персонажи из разных серий пересекаются: Чудо-юдо, Механик, Таран, Лена-Лида из "Оторвы с пистолетом", бандиты из "Большого шухера"... Так что их наверное стоит читать по порядку издания.
Поискал в инете, но не нашел полной библиографии по годам.
Набросал последовательность (не полную) по датам издания, что есть на сайтах (Озон и др.). В серии "Таран" она не совсем совпадает с тем, что пишут на сайте, посвященном автору, и тут.
Атлантическая премьера (1994)
Московский бенефис (1995)
Гастроль без антракта (1995)
Рыцарь Шато д'Ор (1996)
Змеиный клубок (1996)
Душегубы (1996)
Большой шухер (1997)
Выход на бис (1997)
Адская рулетка (1997)
Шестерки сатаны (1998)
Мародеры (1998)
Фартовое дело (1998)
Фартовые ребята (1998)
Фартовые деньги (1999)
Таран (1999)
Таран: Вист втемную (1999)
Таран: Против лома нет приема (1999)
Таран: Без шума и пыли (2000)
Таран: Закон рукопашного боя (2000)
Таран: Ломовой кайф (2001)
Оторва с пистолетом (2001)
Таран: Бей в кость (2001)
Таран: Афганский кегельбан (2002)

Книги готовы. Приговоренный и Змеиный клубок. Куда закидывать?

maev.e писал(а):

Книги готовы. Приговоренный и Змеиный клубок. Куда закидывать?
Выкладывайте куда хотите, отдельной темой либо сюда, только поскорее! Очень-очень ждём!

LAA608891
Здравствуйте. Добавьте книги в раздачу. Приговоренный и Змеиный клубок.
https://yadi.sk/d/JNrHnKNjth8Cp

Скажите, пожалуйста, что представляет собой книга Л.Влодавца "Простреленный паспорт"?

В аннотации сказано:
"В книгу Леонида Влодавца — широко известного автора детективного жанра вошли два остросюжетных криминально-психологических романа.
В первом романе рассказывается о невероятных событиях, произошедших с главным героем Лехой Коровиным, попадающим в непредсказуемые ситуации.
Череда преступлений, вольно или невольно связанных с героем второго романа, необычная динамика происходящего — все это заставит читателей дочитать эту книгу до конца. Обо всём этом и не только в книге Простреленный паспорт (Леонид Влодавец)".
А названия романов, входящих в эту книгу, не указаны.

Вера_из_Майкопа писал(а):

Скажите, пожалуйста, что представляет собой книга Л.Влодавца "Простреленный паспорт"?
В аннотации сказано:
"В книгу Леонида Влодавца — широко известного автора детективного жанра вошли два остросюжетных криминально-психологических романа.
В первом романе рассказывается о невероятных событиях, произошедших с главным героем Лехой Коровиным, попадающим в непредсказуемые ситуации.
Череда преступлений, вольно или невольно связанных с героем второго романа, необычная динамика происходящего — все это заставит читателей дочитать эту книгу до конца. Обо всём этом и не только в книге Простреленный паспорт (Леонид Влодавец)".
А названия романов, входящих в эту книгу, не указаны.
Простреленный паспорт. Триптих С.Н.П., Или история одного самоубийства
Серия: Зона риска
Издательство: М.: Вече, АСТ
Переплет: твердый; 528 страниц; 1996 г.
ISBN: 5-7141-0260-6; Формат: стандартный

Aleks_Sim писал(а):

Простреленный паспорт. Триптих С.Н.П., Или история одного самоубийства
Серия: Зона риска
Издательство: М.: Вече, АСТ
Переплет: твердый; 528 страниц; 1996 г.
ISBN: 5-7141-0260-6; Формат: стандартный
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5268071

вот бы кто-нибудь озвучил...

Очень хотелось бы увидеть в электронном виде книгу Афганский кегельбан,последнюю из серии Таран.Знаю где можно взять на время в бумаге из серии Черная кошка.Но со сканированием никогда дела не имел.Подскажите ,как сделать электронную книгу.Может кто из знающих и заинтересованных посодействует.

Можно добавить к раздаче Простреленный паспорт. Триптих С.Н.П., или История одного самоубийства.fb2

Черник писал(а):

Можно добавить к раздаче Простреленный паспорт. Триптих С.Н.П., или История одного самоубийства.fb2
Вы имеете в виду это?
http://rutracker.cr/forum/viewtopic.php?t=5268071

Таран-8: Афганский кегельбан (2002)скрытый текстhttp://proxy.flibusta.is/b/463620

Рыцарь Шато д'Орскрытый текстhttp://proxy.flibusta.is/b/466147

не ожидал увидеть, спасибо!

Я же читал Утгера! До сих пор на полке стоят потрёпаные книжки "мастера американского остросюжетного детектива"! Никогда бы не подумал что это наш родной Михаил Март! )) Спасибо.

Мож знает кто где Перевертыши(2 часть книги дикий глаз) найти?

читаю сколько помню себя, разбираюсь в истинно хороших произведениях, Март один из талантливых писателей детективного жанра

Отличные произведения, захватывающие сюжеты, непохожие друг на друга персонажи. На сегодняшний день , Март - лучший в своем жанре.

По книге Театр мертвецов тоже есть одноименный сериал

а есть ли фильмы по другим его книгам? щас в очередной раз перечитываю его "Круглого болвана", так вот захотелось узреть сиё действо!

По романам "Агония страха" и "Покорёженное эхо" снят 12-сериный сериал "Агония страха". В роли Журавлёва Игорь Верник А по роману "Кровавый круг" снят сериал "Золотые парни-2" с А. Дедюшко, С. Серебряковым

Подскажите, в серии Мейнстрим остальные (кроме первых трех) книги выходили?

Спасибо!очень редко вижу на полках книжных магазинов этого автора!Но я его книги просто обожаю!

Спасибо. Фильм смотрю по его книге сейчас - пока что нравится. Захотелось почитать, узнать, что за автор такой.

ЛЮДИ!!!
Когда-же нам посчастливится увидеть книгу "Все оттенки мрака "на сайте?
http://static2.ozone.ru/multimedia/books_covers/c300/1008838098.jpg

спасибо огромное автору, а когда ожидать новинок?

Alexey SA писал(а):

спасибо огромное автору, а когда ожидать новинок?
Алексей, от лица первоисточника, заявляю вам, это пока все. В издательстве еще есть неизданные книги автора. Когда они будут, видимо не ранее весны 2015-го года.

А обновления будут? Очень ждём новинок. Заранее спасибо.

"The Things We Do for Love"-есть SACD-R,возможности выложить у Вас нет?

А альбом The Adventures of Bernie the Schoolboy тоже никак нельзя?

2011 - The Adventures of Bernie the Schoolboy замечательно что альбом появился в раздаче,наконец-то,огромное спасибо
наверное один этот альбом равен всему остальному творчеству этой певицы